Margherita Classico

Tomato, fresh mozzarelle, basil